Vindkraftpaken Härsberget

Bildades 2011 av 39 st vindkraftintresserade markägare. Alla enades om att gemensamt bygga 8 st vindkraftverk på sina marker. Arrendekontrakt med fördelningsvilkor är godkända och en förprojektering är klar. Planerna var att bygga, äga och driva alla vindkraftverk själva tillsammans med intresserade personer i närområdet. Hjovind skulle vara driftbolaget som sköter projektering, upphandling, utförandet och den årliga driften.