index

Uppvind ekonomisk förening

Bildades 2011 av vindkraftintresserade personer i Åseda. Planeringen är att bygga 6 st vindkraftverk med totalhöjden 150 meter. Projektering, samråd pågår.