Bilder


 
Byggstart med röjning av träd och buskar 13 mars 2015
 
Markplaneringen klar för montering av ställningar
 
Rishögen blev ganska stor
 
Sten har kommit på en sten vid grävningsjobb
 
Käns tryggt med en byggmästare vid monteringsjobb
 
Den viktiga fikapausen
 
Första hörnstolpen på plats
 
Ställningen börjar ta form
 
En huggorm som ville besiktiga vad vi gör
 
Ställningsbyggnationen i princip klar 30 april
 
Växelriktarna monterade i "Kiosken"
 
Första sektionen färdigmonterad
 
Många kablar som ansluts till "kiosken"
 
Kablarna samlade vid uppgång till varje sträng
 
Återfyllning över ledningarna sker för hand (denna gång)