Solcellsanläggning

Bildades 2014 av medlemmarna i Knäpplan vind II ek. förening och Knäpplan vind 1 AB. Planerna är att i första etappen bygga en solcellsanläggning med 40 kW installerad effekt. Denna anläggning förväntas producera ca 38 000 kWh/år. Byggstart den 13 mars 2015. Klar och produktionen igång 30 juni 2015

Efter sju års drift är normalproduktionen 37 000 kWh/år

Under sommaren 2023 planeras för den 2:a anläggningen. En 8 kWp anläggning som ska placeras på taket till Vätgasproduktionen. Alla andelar är sålda.

Vi planerar nu för en solcellspark på 1,0 MW effekt. Försäljning av andelar pågår efter en turordningslista.

  • Enkel överslagsmall för solceller 41 grader söder
  • Enkel överslagsmall för solceller 18 grader öster-väster