Solcellsanläggning

Bildades 2014 av medlemmarna i Knäpplan vind II ek. förening och Knäpplan vind 1 AB. Planerna är att i första etappen bygga en solcellsanläggning med 40 kW installerad effekt. Denna anläggning förväntas producera ca 38 000 kWh/år. Byggstart den 13 mars 2015. Klar och produktionen igång 30 juni 2015

Första årets produktion blev 39 216 kWh

Andra årets produktion blev 37 795 kWh

Tredje årets produktion blev 28.541 kWh efter åsknerslag i en växelriktare och snötäkta solceller under vintern

  • Enkel överslagsmall för solceller 41 grader söder
  • Enkel överslagsmall för solceller 18 grader öster-väster