Solcellsanläggningar

Bildades 2014 av medlemmarna i Knäpplan vind II ek. förening och Knäpplan vind 1 AB.

Hjosol 1 byggdes klart 2015 och har en installerad effekt på 40 kW. Efter sju års drift är normalproduktionen 38 000 kWh/år

Under sommaren 2023 planeras för den 2:a anläggningen. En 10 kWp anläggning som ska placeras på taket till Vätgasproduktionen. Alla andelar är sålda.

Vi har nu påbörjat en solcellspark på 1,0 MW effekt (1 033 kW). Försäljning av andelar pågår och det finns några andelar kvar att köpa