Hjosol 1

Byggdes och driftsattes 2015. Anläggningen är på 40kWp. 160 st 250 watts solceller Två växelriktare Fronius Symo. Producerar ca 39 000 kWh/år. Anläggningen består av 40 andelar med 26 andelsägare

Hjosol 2

Kommer att byggas på taket till Vätgas/syrgas-byggnaden. Byggstart hösten 2023. Ca 10 kWp. Alla andelar är bokade.

Hjosol 3

Är under uppförande 2023. 1033 kWp. 2520 solceller 410 watt. 8 st Huawei växelriktare. Beräknas producera ca 1 000 000 kWh/år. 300 andelar. Alla andelar är sålda.

Hjosol 4

Kommer att påbörjas september 2023. 230 kWp effekt.Alla andelar bokade