Solcellsanläggningar

Bildades 2014 av medlemmarna i Knäpplan vind II ek. förening och Knäpplan vind 1 AB.

Hjosol 1 byggdes klart 2015 och har en installerad effekt på 40 kW. Efter sju års drift är normalproduktionen 38 000 kWh/år

Under sommaren 2023 planeras för den 2:a anläggningen. En 10 kWp anläggning som ska placeras på taket till Vätgasproduktionen. Alla andelar är sålda.

Vi planerar nu för en solcellspark på 1,0 MW effekt. Försäljning av andelar pågår efter en turordningslista.