"Bo damm"


 
Här kommer det att bli en damm som vi kallar "Bo damm"
   
Dag Svensson och Mikael Arthursson inspekterar
   
Anders "Knäpplan och Johan stakar ut den nya vägen
 
Johan sätter ut höjder för dammen
   
Flotten håller på och färdigställas
   
Vallmon blommar fint
 
Test med vattenkraftverk vid dammen
   
Grävning av dammen
   
Flygbild över dammen
 
Andreas har planterat in flera hundra kräftor i dammen
   
Kastanjer är planterade vid dammen
   
Skogssnäppan som häckar vid dammen varje år
 
Plantering av 8 st näckrosplantor efter initiativ av Håkan Nilsson