Knäpplan vind II ekonomisk förening

Bildades 2007 av 128 st vindkraftintresserade personer. Vi driver ett vindkraftverk typ Enercon E82. Vårt verk producerar den elenergi som vi förbrukar i våra hem. Tillsammans med Knäpplan vind I AB har vi byggt och äger ett gemensamt nätbolag. Boda Nät med ställverk, transformator och markförlagd ledning distibuerar vår el till Vattenfalls regionnät. Verket har nummer 1158 i vindstat.

När vi byggde vårt verk gjorde vi mycket runt vindkraftverket. Vi byggde en damm med ett mindre vattenkraftverk. Vi gjorde en gångstig runt dammen med grillplatser. Vi gjorde en badbrygga och en ö mitt i dammen där Kniporna bruka bygga bo i vår holk. Änder och skogssnäppa syns varje år häcka vid dammen . Vi fick hjälp med finansieringen av ett Leaderprojekt.