Knäpplan vind I AB

Bildades 2007 av 15 st vindkraftintresserade personer. Vi driver ett vindkraftverk typ Enercon E82. Tillsammans med Knäpplan vind II Ekonomisk förening har vi byggt och äger ett gemensamt nätbolag. Boda Nät med egen linjekoncession, ställverk, transformator och markförlagd ledning till Vattenfalls regionnät. Verket har nummer 1157 i vindstat.

När vi byggde våra verk gjorde vi mycket runt vindkraftverken. Vi byggde en damm med ett mindre vattenkraftverk. Vi gjorde en gångstig runt dammen med grillplatser. Vi gjorde en badbrygga och en ö mitt i dammen där Kniporna bruka bygga bo i vår holk. Änder och skogssnäppa syns varje år häcka vid dammen . Vi fick hjälp med finansieringen av ett Leaderprojekt.