Hycklinge vind ekonomisk förening

Bildades 2012 av 5 st vindkraftintresserade personer. Vi planerar att bygga två vindkraftverk på 2 MW effekt vardera och med en totalhöjd av 149 meter. Vi har ett beviljat bygglov som har vunnit laga kraft.

Vi har börjat sälja andelar till personer i Hycklinge, Horn. Om inte alla andelar säljs i närområdet har vi för avsikt att göra en större förfrågan om intresset.