Hjo2O ek. förening

Bildades 2021 för att från våra förnybara energikällor vind och sol, tillverka vätgas och syrgas. Vi kan då själva bestämma om vi ska tillverka el i en bränslecell och sälja på nätet, eller om vi väljer att sälja vätgasen/syrgasen direkt. Vi får också mycket mätbar spillvärme som vi söker intressenter för. Medlemsantalet är nu uppnått så inga nya medlemmar är aktuella. Efter medlemskap så får du inloggningsuppgifter till medlemssidan.