Hjo2O vätgas/syrgas

En förstudie startade 2018 för utreda möjligheten att tillverka vätgas/syrgas av el från våra vindkraftverk/solceller. Eftersom det är mer lönsamt att sänka effekten till 1,5MW så producerar vi inte omkring 330 000 kWh/verk och år. Denna energimängd ska vi undersöka om vi i stället kan tillverka vätgas/syrgas.

Förstudien drivs som ett leaderprojekt och ska vara klart 2019-03-31.