Boda Nät ekonomisk förening

Bildades 2008 av 58 st medlemmar i Knäpplan vind II ekonomisk förening och Knäpplan vind I AB. Vi har byggt och äger en trasformatorstation med ställverk och markförlagd 40 kV ledning till Åkarp. Vi har egen linjekoncession.

Vi har också fått linjekoncession för ytterligare ett ställverk med transformator och 40 kV ledning (Boda Nät II). Denna utbyggnad möjliggör anslutning av ytterligare 20 MW vindkraftsproduktion. Utbyggnaden är dock uppskjuten på grund av försvarsmakten stoppområde till Karlsborgs flygfält.