På gång just nu

Påbörjat projektering av villa i Hjo till Sebastian Högberg.

Jag har börjat projektera ett fritidshus i Fagersanna.(Klart)

Jag har börjat projektera två solcellsanläggningar på 300 m2 vardera.

Jag har börjat projektera ombyggnad av fönstervägg vid Molidens simhall i Karlsborg.(Klart)

Jag har börjat projektera nybyggnad av industri 2000 m2 i Skövde.(Klart)