Mer om A.P konsult i Hjo

Byggnation.

Min erfarenhet inom byggnationer vill jag använda för att förverkliga dina idéer. Du ska bara behöva vända dig till en person som gör all projektering. Mitt stora intresse är energifrågor. Solfångare, solceller, pellets och vedeldning. Värmepumpar . Fjärrvärme och kombination av alla energislag kan vi gemensamt diskutera. Jag har också en stor erfarenhet av olika hantverkare i östra Skaraborg. Du kan få en kontakt med hantverkare som jag har bra erfarenhet av eller jag kan ordna med alla kontakter under byggnationen.

Byggledning.

Jag kan upprätta kontrollplaner enligt BBR. samt kontrollpunkter som ska kontrolleras enligt kontrollplanen. Jag kan utföra kontrollerna under byggtiden. Fuktmätningar, Injustering av ventilation, injustering av värmesystem ingår oftast i en kontrollplan vilket jag kan ordna.

Vindkraftverk.

Har du idéer att bygga vindkraftverk har jag tillsammans med mina kamrater i Hjovind över 10 års erfarenhet. Jag kan vara med vid tidiga diskussioner om planerna. Jag kan hjälpa till med informationsmöten till allmänheten. Från projektering till myndighetskontakter och färdigt verk. Jag kan hjälpa till med en utförandelista så att rätt sak görs i rätt tid.