Hjovind

Vi är ett antal privatpersoner som projekterar, bygger, äger och driver vindkraftverk. Vi äger och driver också ett nätbolag (Boda Nät) med egen linjekoncession. Vi har en ansökan hos Energimarknadsinspektionen om en ny linjekoncission (Boda Nät II) Vi är olika personer som äger de olika verken men vi kallar oss gemensamt för "Hjovind". Vi har under mer än 15 års aktivitet skapat oss erfarenhet av olika led i prosessen genom att projektera, äga och driva vindkraftverk.

Under 2015 byggde vi en solcellsanläggning på 40 kW effekt vid ett av våra verk. Erfarenheterna från denna installation har gjort att flera av ägarna också har byggt egna anläggningar vid sina hem.

Här är resultater av att vi höjde effekten och därmed producerade mer el 2017. Ingen rolig läsning

  • resultat av effektökning 2017
  • energiöverenskommelsen
  • Cecilia Widegren fråga till energiministern
  • Cecilia Widegren fråga till innovationsminister
  • Energiministerns svar på båda frågorna från Cecilia Widegren