Hjovind

Vi är ett antal privatpersoner som projekterar, bygger, äger och driver vindkraftverk. Vi äger och driver också ett nätbolag (Boda Nät) med egen linjekoncession. Vi är olika personer som äger de olika verken men vi kallar oss gemensamt för "Hjovind". Vi har under mer än 15 års aktivitet skapat oss erfarenhet av olika led i processen .

Under 2015 byggde vi en solcellsanläggning på 40 kW effekt vid ett av våra verk. Erfarenheterna från denna installation har gjort att flera av ägarna också har byggt egna anläggningar vid sina hem.

2021 påbörjade vi byggnationen av en vätgas/syrgasproduktion

2023 har vi byggt en solcellspark med installerad effekt på 1033 kWp. Mer under solceller.

2024 bygger vi Hjosol 4. Installerad effekt 230 kWp

2024 Bygger vi ställverk nr 2

2024 installerar vi ett batteri på 100 kW för att bidra med effekt i stödtjänsterna

2024 Har vi installerat ett överordnat styrsystem för hela våra produktionsanläggningar. Nu kan vi styra produktionen efter rådande elpris och effektbehov i Regionnätet. Vi kan också följa produktionen i realtid här till höger. Vi har blivit beviljat ett bidrag från Leader på ½ investeringen

beskrivning på bilden