Hjovind

Vi är ett antal privatpersoner som projekterar, bygger, äger och driver vindkraftverk. Vi äger och driver också ett nätbolag (Boda Nät) med egen linjekoncession. Vi är olika personer som äger de olika verken men vi kallar oss gemensamt för "Hjovind". Vi har under mer än 15 års aktivitet skapat oss erfarenhet av olika led i processen .

Under 2015 byggde vi en solcellsanläggning på 40 kW effekt vid ett av våra verk. Erfarenheterna från denna installation har gjort att flera av ägarna också har byggt egna anläggningar vid sina hem.

2021 påbörjade vi byggnationen av en vätgas/syrgasproduktion

2022 har vi börjat planera för en solcellspark med installerad effekt på 1,0 MW. Mer under solceller.